Dr. T. Colin Campbell og jagten på det perfekte protein

Hvem er Dr. T. Colin Campbell? Hvad er The China Study? Kan det virkeligt passe at for meget indtag af animalsk protein kan være kræftfremkaldende? Hvordan påvirker Dr. Campbell’s fund vores syn på hvad sundt protein er?

Dette er en gennemgang af den amerikanske biokemiker Dr. T. Colin Campbell’s karriere og forskning gennem 60 år.

Dr. T. Colin Campbell og The China Study. Har kost med sundhed og sygdom at gøre? Er animalsk protein kræftfremkaldende? Læs med her og find ud af mere om The China Study og Dr. Campbell 's fund

The China Study – Indledning

Dr. Campbell blev født d. 14. Marts 1934, og bliver i dag betragtet som The Godfather af ernæring og sundhed. Han har forsket i protein som ernæringskilde og sammenhængen mellem kost og sygdom I mere end 60 år.
Hans ernæringsstudier udmøntede sig i The China Study. Han har derudover udgivet over 300 videnskabelige artikler omhandlende kost og sygdom (179 på PubMed indtil videre). Han er professor på Cornell University, hvor han siden 1975 har været leder af Jacob Gould Shurman Professor Emeritus of Nutritional Biochemistry (navn på hans titel) i afdelingen for ernæringsvidenskab[1][37]. Derudover er han medlem af ”The advisory board of the Physicians Commitee for Responsible Medicine”.

Som med videoerne, vi har lavet til de sociale medier, vil vi præsentere emnet i 2 dele.
Første del handler om Dr. Campbell’s liv, fra han startede sin professionelle karriere, for over 60 år siden, indtil 1981, før han blev involveret i The China Study. Vil vil præsentere nogle af hans videnskabelige fund og en del af de over 300 videnskabelige undersøgelser og artikler som han har produceret gennem årene. I den periode var de fleste af hans undersøgelser foretaget på rotter.

Anden del handler om, hvordan han fandt korrelation mellem hans 300 undersøgelser og et sygdomsatlas, som viste korrelation mellem forskellige sygdomme og kostvaner, sammenlignet med blodprøver og urinprøver på over 880 millioner kinesere. Efter 8 års forskning kunne de lave banebrydende konklusioner i forhold til vores kostvaner i Vesten.

The China Study. Dr. T. Colin Campbell startede i en mejeri familie og skrev sin bachelor i promovering af animalsk protein. Efter mange års forskning har han nu en helt anden mening om animalsk protein. Sundhed og sygdom relateret til kost

The China Study. Dr. T. Colin Campbell startede i en mejeri familie og skrev sin bachelor i promovering af animalsk protein. Efter mange års forskning har han nu en helt anden mening om animalsk protein. Sundhed og sygdom relateret til kost. Billedet er taget fra nutritionstudies.org

Del 1 

Dr. T. Colin Campbells liv før The China Sudy (1958-1981)

Dr. T. Colin Campbell voksede op i en mejerifamilie, som tjente penge på mælke- og kødindustrien. Da man troede at protein og calcium, som er essentielt for kroppens sundhed, kun kunne fås gennem animalske produkter, dedikerede han sit liv til at studere, hvordan man producerer animalsk protein så effektivt som muligt [1][2][3].
I hans PhD (1958-1961) var formålet at forske i måder til at forbedre tilførslen af såkaldt “high quality protein” (animalsk protein), ved at avle køer og får mere effektivt. Efter endt uddannelse fra Cornell University blev han ansat af Massachusetts Institute of Techonology (MIT), hvor han og et hold forskere isolerede det kræftfremkaldende stof, Dioxin. De studerede også et andet giftigt og kræftfremkaldende kemikalie, Aflatoxin, som blev produceret af svamp, der gror på peanuts [1][2][3].

Kampen mod underernæring i Filippinerne

På baggrund af hans succesfulde ophold og arbejde hos MIT, blev han tilbudt et job som koordinator for et 10 år langt forskningsstudie i Filippinerne. Studiet omhandlede underernæring af filippinske børn, og ændrede hans syn på protein [1][2][3][4].

Børn i Manilla og Cebu led af 2 store problemer:

  • Børnene var underernærede.
  • Mange af børnene fik konstateret leverkræft som 4-årige.

Han undersøgte peanuts som en løsning på børnenes underernæring, da det er billigt og der er meget af det i Filippinerne. Han fandt ud af at de filippinske landmænd brugte rådne peanuts til at lave peanutbutter af.
De rådne peanuts havde produceret giftstoffet Aflatoxin, hvilket de fattige børn indtog gennem peanutbutter. Dermed havde børnene høje mængder af Aflatoxin i blodet [1][3][5][40].
Da Dr. Campbell så på problemet med levercancer hos børnene fandt han ud af, at børnene under 10 år, som blev diagnosticeret med leverkræft kom fra rige familier, der spiste på samme måde som i Vesten – og altså ikke fattige underernærede børn. Tidligere havde Dr. Campbell haft en opfattelse af at proteinmangel kunne være skyld i levercancer, men det stred denne information imod. Hans problemstillinger ændrede sig nu til [1][3][5]:

1) De underernærede børn, som var forgiftede med Aflatoxin.
2) Børn fra rige familier, der havde leverkræft.

Mens han knoklede med problemstillingerne blev han gjort opmærksom på en undersøgelse foretaget i Indien, der omhandlede Aflatoxin og dets relation til leverkræft [1][6].

I studiet var der to grupper af rotter, som blev fodret med henholdsvis 5% og 20% animalsk protein. Alle rotter, som blev fodret med 20% animalsk protein (mælkeproteinet Kasein), fik leverkræft eller forstadiet til leverkræft. Hvorimod ingen rotter, der blev fodret med 5% animalsk protein hverken udviklede leverkræft eller forstadiet til dette [1][6].

Tilbagerejsen til USA og de store gennembrud

Undersøgelsen var en kæmpe omvending i hans liv. For som han selv skrev: “det var en undersøgelse hvor resultatet var 0% overfor 100%”. Resultatet kunne altså ikke være tydeligere, og Dr. Campbell viede sit liv til at finde frem til sandheden om animalsk protein. Dette på trods af hvordan resultatet kunne skade hans families indtægtskilde [1][3].
Dr. T. Colin Campbell vendte tilbage til USA, hvor han blev hædret for sin indsats i Filippinerne.
Han ville gerne replikere de undersøgelser der blev foretaget i Indien, bare i USA.
Han søgte finansiering fra Cornell University og modtog hvad der svarede til 27 års finansiering [1].

Cancer og dens 3 stadier

Før vi går i detaljer med hans studier fremlægger vi Dr. T. Colin Campbell’s beskrivelse af cancers 3 stadier:
1) Initiation / Startfasen
2) Promotion / Udviklingsfasen
3) Progression / Spredningsfasen

Dr. Campbell bruger en analogi om en græsplæne, der skal gro:
I Startfasen sættes græsfrøene i jorden, i Udviklingsfasen gror græsset, og i Spredningsfasen gror græsset ude af kontrol og invaderer buskads, indkørsel og fortorv [1][8][9].

Med hensyn til cancer ser faserne således ud:

Startfasen kan i følge Dr. Campbell tage få minutter, og ser således ud:

Når vi bliver udsat for et carcinogen (et kræftfremkaldende giftstof som Dioxin og Aflatoxin), bliver det absorberet i blodbanen og transporteret ind i forskellige celler.
Når carcinogenet er i cellen omdanner enzymer i cellerne det til farlige biprodukter, som angriber cellens DNA. Meget af den skade som sker på cellens DNA bliver mindsket af kroppens immunforsvar, men når en celle deler sig inden cellens reparationsprocess, bliver den til en cancer-celle. Hver gang denne celle deler sig, producerer den flere cancer-celler. Alle som er blevet udsat for et carcinogen har celler, der har gennemgået Startfasen for cancer [1][7][8][9].

Udviklingsfasen

I Udviklingsfasen bestemmes det hvor mange datter-celler, der dannes. Datter-cellerne klumper sig sammen og danner en målbar tumor, hvilket kan tage flere måneder eller år.
Ligesom en græsplæne har brug for næring (f.eks. sol, jord og vand), har cancer-cellerne også behov for den rette “næring” for at vokse. Det der får cancer til at gro kaldes promotorer, mens ting der hindrer cancer-celler i at gro kaldes anti-promotorer. Det fascinerende ved udviklingsfasen er, at den er fuldkommen reversibel. Dette vel at mærke kun hvis canceren ikke har det rette miljø og næring. Her vil den, som en græsplæne, der hverken får sol, vand eller andre næringsstoffer, visne hen. Når dette sker vil canceren ikke kun stoppe, men derimod også omdanne cancer-celler til almindelige og velfungerende celler. Cellerne vil dog fortsæt bære en “hukommelse” og dermed være mere modtagelig for kræft i fremtiden [1][8][9].
Sidste stadie i processen er Spredningsfasen. Her hører man ordet metastase, hvilket beskriver cancerens spredning fra dets primære sted til andre steder i kroppen. Altså vil cancer-celler, når de metastaserer fra et bestemt organ (eksempelvis leveren), sprede sig og overtage de omkringliggende celler og væv. Eftersom Spredningsfasen er den sidste fase i cancer-processen, er slutningen af Spredningsfasen døden [1][8][9].

Af de 3 faser, er det i Udviklingsfasen der er størst mulighed for at omvende canceren. Derfor koncentrerede Dr. Campbell sig om denne fase. Han bestemte sig for at replikere studiet fra Indien, og fandt her frem til korrelationen mellem lavt indtag af animalsk protein og reduktionen af tumorerne [1][8][9].

Overblik over Dr. Campbell’s delkonklusioner

Han foretog flere studier på rotter, da det har vist sig at rotter og mennesker, der begge er pattedyr, har de mange ligheder, hvad angår funktion og struktur. Derfor har rotter været brugt i over 90% af alle forsøg angående ernæring, aldring, sygdom, m.m. [39]

De 5 hovedårsager til reduktion af tumor vækst, ifølge Dr. T. Colin Campbell er: [9][10]
1) Mindre Aflatoxin kommer ind i cellen
2) Celler deler sig langsommere
3) Flere forandringer sker i enzymkomplekset for at reducere den overordnede cellevækst
4) Antallet af kritiske enzymkomponenter reduceres
5) Færre Aflatoxin-DNA mutationer

Delkonklusioner over rotteforsøgene

Dr. Campbell konkluderede, at ud fra deres omfattende forskning på over 300 videnskabelige artikler, viste en idé sig at være klar: “lavere proteinindtag reducerer tumor-start dramatisk”[1][8]. Han forklarede yderligere, at den menneskelige krop har brug for 10% protein, men at enzymproduktionen stiger eksponentielt i det øjeblik proteinindtaget overstiger 10%.

ernæringsskema. Hvad er forskellen på animalsk protein og plante protein? Skemaet viser forskellene. The China Study af Dr. T. Colin Campbell. Verdens største koststudie af sin art

Ernæringsskema. Hvad er forskellen på animalsk protein og plante protein? Skemaet viser forskellene. The China Study af Dr. T. Colin Campbell. Verdens største koststudie af sin art. Grafen er taget fra https://nutritionstudies.org.

Dr. Campbell’s hold testede det animalske mælkeprotein Kasein, som udgør 87% af komælk, på rotter. De tog en gruppe af rotter (rotterne havde alle sammen en mutation i et bestemt gen, så alle rotterne fik leverkræft) og fodrede dem skiftevis i 3 uger med 5% Kasein og 3 uger med 20% Kasein over en periode af 2 år (hele rotternes levetid). I de perioder rotterne fik 5% Kasein slukkede det for cancer-processen i kroppen, men når de fik 20% blev den aktiveret [1][11].
I følge Dr. Campbell var det ”(..) som om at mængden af Kasein kunne ‘tænde’ og ‘slukke’ for cancer processen i kroppen” [1][32] . Sagt med andre ord, har kosten mere at sige end genetik, da alle rotterne var ”programmeret” til at få levercancer.

Kosten kunne altså styre hvordan rotternes gener kom til udtryk, hvilket var et skelsættende fund for Dr. Campbell og hans team.Dr. Campbell’s hold ville herefter besvare et nyt spørgsmål:

Er det ligegyldigt hvilken type protein man indtager? Eller anderledes formuleret: Reagerer alle proteiner ens i kroppen, hvad angår initiationen af cancer?

De replikerede derefter deres 5% VS 20% proteinstudie, men med den forskel at de testede forskellige typer af protein fra fisk, husdyr og planteproteiner som soja og gluten.
Resultaterne var intet mindre end spektakulære. De rotter som fik andet animalsk protein (andre typer animalsk protein end Kasein) fik de samme reaktioner, som de rotter der blev fodret med Kasein. Altså fik alle rotterne, der blev fodret med animalsk protein, leverkræft eller forstadiet til kræft.
I modsætning hertil var der ingen af rotterne, der blev fodret med 20% planteprotein, som udviklede hverken leverkræft eller forstadiet til dette. Dette selvom man her øgede dosen af giftstoffet Aflatoxin [1][12].
I efterfølgende eksperimenter testede forskerne, om der var andre typer af cancer og andre sygdomme, som mængden af animalsk protein spillede en rolle i. De besluttede sig for at se på Hepatitis B patienter, da de har en 20-40% risiko for at udvikle leverkræft. Igen viste det sig at mængden af Kasein spillede en rolle i hvorvidt canceren blev udviklet [1][3][13][14][15].

Da Kasein niveauet oversteg de 12% begyndte den virale Hepatitis B infektion at blive til cancer [1][16][40].

The China Study og Dr. Colin Campbell's videnskabelige fund. Grafen viser dagligt procentvise proteinindtag i forhold til sygdomsrisiko (i følge hans studier). Billedet er taget fra nurtitionstudies.org

Grafen viser dagligt procentvise proteinindtag i forhold til sygdomsrisiko (i følge hans studier). Billedet er taget fra nurtitionstudies.org

 

Ligesom ved Dr. Campell’s studie, var der en undersøgelse på University of Illinois i Chicago, som viste at Kasein initierede brystcancer vækst. Dette endda ved ca. samme procent protein, som Dr. Campbell’s studier påviste [1][3][17]

Dr. Campbell og hans MIT finansierede undersøgelser peger på:

  • At protein er et essentielt næringsstof for vores krop[1][40].
  • At det ideelle indtag af protein (i forhold til samlet energiindtag) er på ca 10% [1][18].
  • For højt indtag af protein, sammenlignet med det totale energiindtag, aktiverer vækstfaktor i kroppen. Det viste han ved at han kunne ”tænde” og ”slukke” for vækstfaktori kroppen, afhængigt af mængden af Kasein rotterne fik [1][19][20][21][22][23].
  • At mængden af vækstfaktor i kroppen steg eksponentielt, jo mere Kasein rotterne blev fodret med [1][21].
  • At der er forskel på animalsk protein og planteprotein (forsøg med Kasein, hvedeprotein og soyaprotein) og deres effekt på kroppen [1] [18].
  • At animalsk protein spiller en meget større rolle for cancer-initiation end toksiner som Dioxin og Aflatoxin [1][23].

Med disse resultater var Dr. Campbell var på dette tidspunkt overbevist om, at det var på tide at teste sine hypoteser på mennesker. Det var dog en vanskelig og dyr opgave at få stablet sådan et menneskestudie på benene. I 1982 kom svaret han hungrede efter i form af en kinesisk læge og forsker ved navn Dr. Junshi Chen [1][23].

 

Del 2 – The China Study

Dr. Chen arbejdede i et toksikologi-laboratorie i Albany New York og ledte efter et nyt job. Han blev hyret af Dr. Campbell og hans team på Cornell University. Dette kollegaskab/venskab skulle få en stor betydning for at The China Study blev en realitet 2 år senere [1][23].

 

Billede af Dr. T. Colin Campbell og Dr Chen da de mødtes i starten af 80'erne [40]. Billedet er taget fra et foredrag med Dr. Colin Campbell og The China Study.

Billede af Dr. T. Colin Campbell og Dr Chen da de mødtes i starten af 80’erne [40]. Billedet er taget fra et foredrag med Dr. Colin Campbell og The China Study.

The China Project og den landsdækkende kinesiske undersøgelse

10 år forinden Dr. Chen og Dr. Campbell’s møde (i start 70’erne) var den tidligere kinesiske premierminister Zhou EnLai døende af prostatakræft. Han igangsatte derfor den (til dato) største helbredsundersøgelse af sin art.
650.000 kinesiske forskere og medarbejdere samlede rådata fra 880 millioner kinesere i form af en blodprøve, urinprøve og en 3 dages dagbog om deres kostvaner. Det var ikke kun den rå data der var en vigtig faktor. Det faktum at 87% af alle kinesere kommer fra “Han” slægten gjorde, at de også kunne få data om hvorvidt gener og kost spiller sammen.
Resultatet fra undersøgelsen udmøntede sig i Det kinesiske Sygdomsatlas (Atlas of Cancer Mortality in the People’s Republic of China). Dette atlas viste ikke kun noget om relationen mellem kost og sygdom, men kom også til at afvæbne teorien om, at cancer kun er et spørgsmål om genetik [1][3][24].

Billedet viser rapporten Atlas of Cancer Mortality in the Republc of China.

Billedet viser rapporten Atlas of Cancer Mortality in the Republc of China. Billedet er taget fra nuritionstudies.org

Begyndelsen på The China Study

Til et møde mellem Dr. Chen og Dr. Campbell havde Dr. Chen medbragt ”Atlas of Cancer Mortality in the People’s Republic of China”. Kortet viste tydeligt, at cancer i Kina kunne lokaliseres geografisk. I mange kinesiske landdistrikter var cancer næsten ikke eksisterende, mens en dramatisk forøgelse af cancer og andre sygdomme forekom i byområderne og små områder af landdistrikterne [1][24].
Herefter ville Dr. Chen og Dr. Campbell indsamle mere data, hvorfor de, i samarbejde med Oxford University, Cornell University og et hold af verdens bedst forskere, rejste til Kina. Det var starten på den største kostundersøgelse af sin art – The China Study.
Holdet udvalgte 6500 mennesker fra 65 landdistrikter for at teste 367 variabler. De indsamlede blodprøver, urintests og målte alt hvad familierne spiste over en 3 dages periode.
Fra Atlas of Cancer Mortality in the People’s Republic of China, havde de adgang til mere end 48 forskellige sygdomme, inklusiv cancer, hjertesygdomme og andre infektionssygdomme[1].

Dr. Campbell og hans kinesiske-, engelske-, og amerikanske- kollegaer formåede at finde 8000 statistisk signifikante associationer mellem livsstil, kost og forskellige sygdomsvariabler [1][25].

Kosten i Kina vs. kosten i Vesten i følge The China Study

I 1970’erne bestod den gennemsnitlige vestlig persons kost af mellem 15-25% protein, hvoraf 80% var fra animalske kilder. Den gennemsnitlige kineser i studiet indtog ca. 10% protein af hans totale kost, hvoraf kun 10% af proteinet kom fra animalske kilder [1].
Bemærkelsesværdigt var den gennemsnitlige kinesers lave proteinkost (33g/dag) højere i procent-messige kalorier, sammenlignet med det høje proteinindtag (91g/dag) i Vesten.
Sammenlignet med en fra Vesten indtog den gennemsnitlige kineser ca. 650 flere kalorier pr. dag, men fordi kosten primært bestod af planteprotein (90% af det samlede proteinindtag) var der automatisk et lavere fedt-indtag (14,5%) end i Vesten (36%).

De sidste 2 bemærkelsesværdige forskelle mellem kinesisk og vestlig mad var jern- og fiberindholdet. I Kina indtog man dagligt 33g fibre og 34g jern, hvorimod det gennemsnitlige indtag i Vesten bestod af 12g fibre og 18g jern dagligt [1][26].

Efterfølgende fandt forskerholdet ud af at en gennemsnitlig kinesers blodkolesterol lå på 127 mg/dL, mens en vestlig persons lå på 215 mg/dL (hvilket er en gennemsnitlig forskel på 88 mg/dL).
Blodkolesterol var også (ligesom de andre faktorer) forskelligt fra landdistrikterne til byområderne i Kina [1][26].

The China Study pegede på, at der var sammenhæng mellem højt kolesterol og cancer. Folk som lykkedes at reducere deres blodkolesterol fra 170 mg/dL til 90 mg/dL havde eksponentielt  reduceret forekomsten af cancer (leukæmi, lever-, rectum-, tarm-, lunge-, bryst-, hjerne-, mave- og halskræft) [1][26].

Sundhed og sygdom i Kina sammenlignet med Vesten

På verdensplan er der en sygdom, som dræber flere mennesker end cancer. Og det er hjertesygdomme og forhøjet blodkolesterol [27]. Kostvaner er en af de faktorer der spiller en stor rolle hos mennesker med forhøjet blodkolesterol [28][38].

Mens nogle af Dr. Campbell’s resultater (både før og efter The China Study) kan virke kontroversielle i forhold til den vestlige livsstil, er der enighed om, at reduktion af blodkolesterol forebygger og reducerer risikoen for hjertekarsygdomme. I modsætning til animalsk kost har plantebaseret kost ingen kolesterol, og det er derfor ideelt til både at forebygge og behandle forhøjet blodkolesterol [1][28].
I alle tests der blev foretaget, fandt Dr. Campbell’s hold ud af, at animalsk protein øgede den skadelige kolesterol i blodet, hvorimod planteprotein mindskede den.
The China Study ‘s endelige konklusion er klar: kost har alt at gøre med vores helbred, og en sund ændring kan være så simpel som at mindske indtaget af protein fra ca 15-20% til 5-10%. Det kan ske ved at indtage flere frugter, grøntsager, bælgfrugter, og hel hvede (10% protein er ækvivalent med 56-60g) [1][29].

Ernæring – Et fag der har manglet på lægestudierne

Et andet faktum som Dr. Campbell’s studier belyste var lægers manglende uddannelse omkring sundhed og ernæring. Dr. T. Colin Campbell forklarer dette med måden sundhedssystemet fungerer på. Det gælder ifølge Campbell om at finde et specifikt antistof eller et bestemt indholdsstof, som man kan lave en pille af og sælge som medicin. Han forklarer endvidere at de økonomiske interesser gør, at det er svært at foretage et paradigmeskifte.
Som han skriver: ”Det er ikke fordi at sundhedsvæsnet ville tjene ligeså godt på grøntsager som de gør på medicin” [1].
Først de seneste år er lægestudiet i Danmark begyndt at inddrage ernæring som en lille del af deres uddannelse [30].

Det amerikanske læge-undervisningscurriculum (som de fleste landes lægestudier retter sig ind efter, blev udviklet efter de store virksomheders (især kød, æg og mælkeindustriens) interesser [1][31].

Firmaer som The Danone Institute, Egg Nutrition Board, National Cattlemen’s Beef Association, Baxter Healthcare Corporation, Bristol-Mayers Squibb Company, National Dairy Council, Weyth-Ayerest Laboratories m.fl., finanserer dette curriculum, som bruges til undervisning i mere end 112 medicinstudier i hele USA.
Studierne og informationerne i pensummet bliver givet gratis til universiteterne og er hele pensum for ernæringsmæssig viden for lægeaspiranterne på universiteterne. De finansierer også ASN’s (American Society for Nutrition’s) møder, hvor der bliver besluttet både politiske og videnskabelige emner indenfor sundhed og ernæring i USA. De er også med til at beslutte Food Policy & Dietary Guidelines i landet (daglige anbefalinger og fastsættelse af det lovmæssige indenfor fødevarer [32][33][34].

Dr. Campbell’s konklusion på The China Study

Efter over 60 års forskning i kost og sygdomme (inklusiv alle de forsøg han foretog i 60’erne, 70’erne og The China Study), understreger Dr. T. Colin Campbell vigtigheden af Whole Food Plantbased Diet. Dette hænger sammen med at en sådan diæt er rig på fibre, jern, sunde fedtstoffer, kulhydrater, mineraler og mikronæringsstoffer, som ikke kan replikeres i et laboratorium eller på en pille. Ud fra Campbell’s studier, vil kost med så lidt animalsk protein som overhovedet muligt, betragteligt formindske risikoen for alle former for cancer, hjertekarsygdomme, overvægt, autoimmune sygdomme, Osteoporose, diabetes og andre kronisk degenerative sygdomme[1][3].

Disse madkategorier indeholder en kombination af fibre, mineraler og andre essentielle mikronæringsstoffer, som kroppen nemt kan optage og omdanne til energi uden at organer og hormoner belastes [1].

Dr. Campbell kommer med en løsning om, at ændre kosten så den består af 80-10-10 (80% kulhydrat. 10% protein og 10% fedt). Det er hvad den menneskelige krop har brug for, for at holde sig sund[1].

Udover Dr. T. Colin Campbell advokerer toplæger og -forskere for en Whole Food Plantbased Diet. Dette gælder blandt andre Dr. John McDougall, Dr. Caldwell Esselstyn, Dr. Dean Ornich, Dr. Max Gerson og Dr. William Castelli, som tilsammen har produceret tonsvis af data, der viser samme resultater, som Dr. Campbell kom frem til.
Ved at indtage Whole Food Plantbased Diet opnår man det optimale 80-10-10 (80% sunde kulhydrater, 10% planteprotein og 10% fedt) fra de originale kilder og altså så uforarbejdet som muligt[1].

 En af de bemærkelsesværdige læger indenfor området er 105 årige Dr. Ellsworth Wareham, som er hjertekirurg. Han pensionerede sig selv som 95 årig, efter eget ønske. Se videoen her.

Kritik af The China Study

The China Study høstede masser af succes og var den bedst sælgende bog i dens kategori [38]. Mange mennesker blev inspireret af at læse bogen og verden over, har den fået mange mennesker til at tænke over deres kost.

En af de mange beundrere af The China Study er Bill Clinton. Han lovpriste bogen og sagde at det var pga. Dr. T. Colin Campbell og hans bog, at han tabte sig næsten 11 kg. Han erklærede, at han følger Dr. Campbell’s kostråd [38].

The New York Times skriver blandt andet om bogen The China Study (der beskriver Dr. Campbell’s professionelle karriere og hans resultater) – These findings from the most comprehensive large study ever undertaken of the relationship between diet and the risk of developing disease are challenging much of American dietary dogma.” [37].

Samtidigt har den også høstet kritik fra flere sider, både i den amerikanske fødevareindustri og af andre. Eksempelvis kan nævnes en ung blogger i starten af 20’erne – Denise Minger. Hun gik i dybden med den metodik Dr. T. Colin Campbell havde brugt.
Hun skrev et kritisk blogindlæg i 2010, hvor hun kritiserede brugen af den data, som dr. Campbell fremlagde i bogen.

Selvom det var en ung blogger (uden sundhedsfaglig baggrund), så svarede dr. Colin Campbell på kritikken, i form af et blogindlæg han lagde ud.

En anden nævneværdig kritikker var Dr. Mercola og hans kritik af The China Study.

Som svar til Dr. Mercola’s indlæg, skriver Dr. Campbell svar på kritikken.

Elixira’s konklusion

Hos Elixira tror vi ikke, at der kun er én sandhed. Ellers havde der ikke været uenighed mellem mennesker. Derimod kan man spise sundt på flere forskellige måder.
Dog kan man efter analysen af Dr. Campbell’s liv konkludere følgende:

Mængden af protein spiller en rolle i vores sundhed. Dette bakkes op af WHO Dietary guidelines, der anbefaler, at vi indtager flere frugter, grøntsager, bælgfrugter og hel hvede, samt mindsker indtaget af fedt og animalsk protein (maksimum 30% samlet ifølge WHO) [35].
Ligeledes råder USDA Advisory Commitee Report fra 2015 til at skifte til en mere plantebaseret kost, og til en mærkbar reducering af madvarer der indeholder ”solid fats” (animalsk fedt) og tilsat sukker [36].

Fødevarer er en vigtig del af os menneskers sundhed, det er der ingen tvivl om. Men som vores motto siger: ”Sundhed er mere end hvad du spiser”.
Sagt med andre ord: Sundhed er, ifølge Elixira, et spørgsmål om balance, lykkefølelse, afholdelse fra fast food og raffinerede madvarer, men også nydelse, kærlighed, medmenneskelighed og mange andre faktorer.

Enighed

Det er tydeligt at der er enighed i at, en plantebaseret kost er den mest ideelle kost mæssige energikilde for os mennesker. For de veganere der læser det her, i gør hvad i kan for jeres sundhed og for moderjords sundhed.
For dem der indtager animalsk protein, betyder det ikke at man skal ændre vaner fra den ene dag til den anden. Dog vil en reduktion i indtaget af animalsk protein (i forhold til hvad man er vant til) er allerede et skridt i den rigtige retning.

Udover det er sundhed at undgå at forurene kroppen med alt for mange kemikalier og additiver. Motion og bevægelse er endnu 2 faktorer som vi sætter højt på listen. Sidst men ikke mindst er sociale relationer, som familie og venskaber, efter vores mening, nogle af de vigtigste aspekter hvad angår sundhed og sygdomsforebyggelse.

Er du interesseret i at vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os herunder, på Facebook eller til vores mail, som du kan finde under kontakt.

“Interessekonflikt” og det store sundheds- puslespil

Når vi nævner Dietary Guidelines så er det vigtigt at nævne NNR (Nordic Nutrition Recommandation), som fastsætter de daglige anbefalinger af forskellige næringsstoffer. Disse anbefalinger bruger mange lande som deres “main” guidelines. Sagt med andre ord så har vi (i de nordiske lande) en stor andel i hvad folk rundt i verden anskuer som værende sundt, eller bruger som guideline i forhold til hvor meget kosttilskud (eksempelvis vitamin-D) der skal indtages.

Vi vil gerne gøre opmærksom på 2 problemstillinger:

Vi i norden (regeringer og store virksomheder) har et rigtig stort ansvar for at komme med troværdige anbefalinger.
Både overfor den nordiske befolkning, men også for resten af verdens befolkninger (nu hvor alle “skuer” til NNR).
Derfor bør vi være opmærksomme på interessekonflikter der kan opstå.
Risikoen kan være at den pågældende videnskab (som anbefalingerne er bygget på), med tiden kan blive mere og mere biased (og mindre troværdige) [41].

Et eksempel på den bias i videnskaben kan nævnes her:
“In 1996 (), the recommendation for total fat intake was ‘not more than 30% in total energy intake (E%)’. In 2004 (), the recommendation was given as a range (25–30 E%), and 30 E% (precisely, instead of less than) was given as the population planning. In the most recent edition, the recommended range is 25–40 E% and for planning 32–33 E%. This is an interesting trend towards gradually loosening restrictions in total fat intake. Looking at the changes in different types of fats, we see that the increase in total fat intake is associated mainly with an increased upper limit for mono-unsaturated fatty acids. I would no longer call the NNRs a ‘recommendation for low-fat intake’.

Et andet eksempel er vitamin-D (som er vores speciale emne, da Anders er den første til at måde vitamin-D korrekt i blodet og har derfor en forkærlighed for Vitamin-D og misvisningen der har været omkring dette hormon (nogen vil kade det vitamin)):

“The second shift relates to vitamin D: the recommendation for adults has increased from 5 mg in 1996 to 7.5 mg in 2004 and now to 10 mg in the new edition. If doubling the recommended intake in 16 years is not a significant change, what is?” – [41]

 Vi vil derfor opfordre alle store selskaber og regeringer til at finde en løsning til denne problematik. Og det kræver også en politisk indblanding. For i sidste ende er der ting der er langt vigtigere end kroner og ører og finansielle interessekonflikter……

Skrevet af – Anders B. – bioanalytiker – indehaver af Elixira

Kilder:

[1] Bog: The China Study – Revised & expanded edition fra 2016. T. Colin Campbell PhD & Thomas M. Campbell MD.

[2] http://preventionofdisease.org/project/t-colin-campbell-phd/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=8V95CCw-TPA

[4] https://www.independent.ie/lifestyle/meet-dr-t-colin-campbell-29469503.html

[5] https://www.curetalks.com/event/rsvp/What-to-Eat-with-Dr-Colin-Campbell-Nutrition-Cancer-and-The-China-Study/226/

[6] Arch Pathol. EFFECT OF DIETARY PROTEIN ON AFLATOXIN LIVER INJURY IN WEANLING RATS 1965 Aug;80:123-6.

[7]  Cancer Prevention and Treatment by Wholistic Nutrition J Nat Sci. 2017. Oct; 3(10): e448

[8] https://www.youtube.com/watch?v=MMYqZH8Dkis&t=2250s

[9]  J Nat Sci. 2017 Oct; 3(10): e448.  Cancer Prevention and Treatment by Wholistic Nutrition T. Colin Campbell

[10] Appl Microbiol. 1968 Jun; 16(6): 819–821. Investigation of Reported Aflatoxin Production by Fungi Outside the Aspergillus flavus Group Benjamin J. Wilson et. al.

[11] J Nutr. 1991 Sep;121(9):1454-61. High protein intake promotes the growth of hepatic preneoplastic foci in Fischer #344 rats: evidence that early remodeled foci retain the potential for future growth. Youngman LD1, Campbell TC.

[12] J Toxicol Environ Health. 1980 May;6(3):659-71. Subcellular distribution and covalent binding of aflatoxins as functions of dietary manipulation. Mainigi KD, Campbell TC.

[13] Cancer Res. 1982 Dec;42(12):5053-9. Effects of sex difference and dietary protein level on the binding of aflatoxin B1 to rat liver chromatin proteins in vivo. Prince LO, Campbell TC.

[14] Nutr Cancer. 1982;3(4):200-6. Inhibition of aflatoxin-initiated preneoplastic liver lesions by low dietary protein. Appleton BS, Campbell TC.

[15] J Nutr. 1987 Jul;117(7):1298-302. Dietary protein level and aflatoxin B1-induced preneoplastic hepatic lesions in the rat. Dunaif GE, Campbell TC.

[16] BMJ. 1993 Apr 3;306(6882):890-4. Prolonged infection with hepatitis B virus and association between low blood cholesterol concentration and liver cancer. Chen Z1, Keech A, Collins R, Slavin B, Chen J, Campbell TC, Peto R.

[17] J Nutr. 1988 Dec;118(12):1577-85.The combined effects of dietary protein and fat intake during the promotion phase of 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced breast cancer in rats. Clinton SK

[18] The Mystique of Protein and Its Implications January 19, 2014  By T. Colin Campbell, PhD

[19] Protein – Dr. T. Colin Campbell https://nutritionstudies.org/protein/ 

[20] Nutr Cancer. 1992;18(2):131-42. The sustained development of preneoplastic lesions depends on high protein intake. Youngman LD1, Campbell TC.

[21] Nutr Cancer. 1992;18(2):131-42. The sustained development of preneoplastic lesions depends on high protein intake. Youngman LD1, Campbell TC.

[22] 1983 May;43(5):2150-4. Effect of high and low dietary protein on the dosing and postdosing periods of aflatoxin B1-induced hepatic preneoplastic lesion development in the rat. Appleton BS, Campbell TC.

[23] China Project History Part 1: A Personal Story. Dr. Colin Campbell

[24] China Project History Part 2 – Serenpidity of a Study

[25] China Project History Part 2 – Unprecedented Collaboration

[26] Asians’ switch to Western diet might bring Western-type diseases, new China-Taiwan study suggests

[27]  World Health Organisation – The top 10 causes of death

[28] Ornich JAMA. 1983 Jan 7;249(1):54-9. Effects of stress management training and dietary changes in treating ischemic heart disease.Ornish D

[29] J Nutr. 1987 Jul;117(7):1298-302. Dietary protein level and aflatoxin B1-induced preneoplastic hepatic lesions in the rat. Dunaif GE, Campbell TC

[30] http://www.aau.dk/

[31]  Food inc – Film – 2008

[32] https://www.cancertutor.com

[33] https://meeting.nutrition.org/exhibits/exhibits/

[34] Food Politics – By Marion Nestle

[35] WHO – Healthy Diet (Seneste rapport)

[36] USDA – Dietary Guidelines (seneste rapport)

[37] New York Times – Huge Study of diet indicts fat and meat – Jane E. Brody

[38] Nutrition advice from The China Study

[39] Canadians for Health Research – Rats & Research

[40] https://www.youtube.com/watch?v=8V95CCw-TPA

[41] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790914/

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *